In cart Not available Out of stock

Lyrics

I AIN'T TRESPASSIN' (HASTINGS)

I ain't trespassin', I ain't gettin' out of this...
...cause I ain't trespassin'
I ain't trespassin'
What are you doin'?
I ain't goin' nowhere--
I ain't trespassin'
Now you ain't goin' nowhere...
Ha ha ha ha!